top of page

Condicions. Drets i deures del soci

Pre-requisits

 1. Per ser soci del nostre Club has de compartir plenament els nostres Valors

Drets

 • Participar en els esdeveniments (concursos, quedades, etc) que organitzi el Club. Veure el Calendari.

 • Accés a les xarxes socials del Club (segons normes dels canals digitals).

 • Beneficiar-se dels acords que tingui el Club vers altres entitats col·laboradores.

 • Participar en les assemblees, expressar opinions i votar.

 • Sol·licitar informació al Consell d'administració sobre la marxa del Club pels canals i periodicitat establertes.

 

Deures del Soci

 • Assistència a les assemblees.

 • Participar en les reunions i aquelles activitats que es pugui demanar la nostre col·laboració.

 • Abonament de les quotes.

 • Respectar els estatuts i reglaments així com les decisions de l'assemblea i el Consell d'administració.

 • Vetllar per la bona harmonia i bon funcionament del Club.

 • Evitar comportaments que malmetin la imatge del nostre Club.

bottom of page