top of page

Condició de gènere

Promocionar la activitat facilitant l'accés a la dona bé mitjançant la promoció al col·lectiu bé treballant amb entitats com l'Institut Català de l a dona.

Promoure el respecte a la natura i el medi ambient

Com a referents en la pesca responsable, sostenible i respectuosa amb el medi, fomentarem aquella pesca que promogui l'alliberament i la pesca de peixos i fer-ho de la millor manera possible causant el mínim dany a les espècies pescades.

Promoure la activitat als joves

Fomentarem l'ùs del caiac com a mitjà per integrar-se i fomentar el respecte pel medi ambient i la naturalesa practicant una pesca responsable, segura i sostenible des de els inicis.

Amistat i companyerisme

Col·laboració amb la Comunitat Científica

Ens posarem a disposició d'aquelles Entitats i Institucions per tal de participar en aquelles tasques en les que l'associat pugui ser-ne útil: seguiment de peixos, marcatge, reculls de fons marí...

Promoure la Ciència Ciutadana

Basant-nos en la informació rebuda mitjançant la observació, exploració i posterior recollida de dades del medi ambient la farem arribar a aquells Ens o Institucions amb les que hi col·laborem .

Esport adaptat

Hi ha col·lectius que han de poder gaudir tant de la part recreativa de l'activitat com esportiva. Col·laborarem per facilitar l'accés a l'Activitat a aquells col·lectius amb certes discapacitats col·laborant amb aquelles entitats i associacions que els representen

Col·laborar amb la gestió de l'activitat i cogestió de les activitats marítimes

Harmonitzar els interessos i minimitzar els conflictes entre els diferents col·lectius que compartim el medi. Ser interlocutors vàlids i únics.

Compartir el plaer per la natura i la pesca i fer-ho des de la amistat i el companyerisme i bon ambient és fonamental. 

bottom of page